GameExpres.sk
  Prihlásenie
TOVAR SKLADOM
zobraziťTatraPay
VISA VISA electron MasterCard Maestro
ČESKÝ OBCHOD
Nachádzate sa na slovenskom obchode GameExpres.sk. Mohol by vás zaujímať český herný obchod
český obchod
pre českých zákazníkov.
 Reklamačný poriadok   Reklamačný poriadok /1/ K reklamácií je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim - kupujúcemu - faktúru alebo paragón. Kupujúci je povinný predať predávajúcemu reklamovaný tovar úplne, s kompletnou dokumentáciou, neporušený a čistý. Pokiaľ tak neučiní, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

/2/ Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci učiniť písomne a pridať k reklamácií. Je treba uviesť zistené chyby - o aké sa jedná a ako sa prejavujú a nárok, ktorý v dôsledku výskytu chýb uplatňujete.

/3/ Pri zistený rozdielu v množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi na faktúre a dodaným množstvom tovaru, je kupujúci povinný podať do troch pracovných dní písomnú správu o týchto chybách. Pri nedodržaní tejto lehoty nebude reklamácia uznaná. V prípade, že je táto reklamácia uznaná ako oprávnená, môže kupujúci požadovať dodanie preukázateľné chýbajúceho tovaru - u množstvovej chyby alebo výmenu tovaru za správný druh.

/4/ Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti chyby prevedie odborný zodpovedný pracovník predávajúceho a svoje stanovisko oznámi kupujúcemu. V prípade, že reklamujúci nesúhlasí s rozhodnutím zodpovedného pracovníka, môže sa písomne obrátiť na majiteľa spoločnosti predávajúceho.

/5/ V prípade výmeny tovaru na základe reklamácie hradí kupujúci výdaje za dopravu do sídla firmy predávajúceho a predávajúci hradí výdaje za dopravu kupujúcemu.

/6/ Pri oprávnenej reklamácií postupujeme nasledovne:

/6.1/ Zariadenie je opravené najdlhšie do 30 dní.

/6.2/ Pokiaľ vec nebola použitá, môže predávajúci rozhodnúť o jej výmene za novú, u použitej veci môže predávajúci rozhodnúť o jej výmene za bezchybnú, ktorá zodpovedá reklamovanej.

/6.3/ Ak ide o chybu odstrániteľnú a rovnaká chyba bola už dvakrát odstraňovaná, a vyskytuje sa aj na tretí raz tak táto skutočnosť výrazne sťažuje možnosť používania výrobku, má kupujúci právo na výmenu za bezchybné, príp. odstúpenie od zmluvy.

/6.4/ Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebraní užívanie určenému účelu, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny, v prípade, že táto chyba výrazne sťažuje možnosť používania výrobku má nárok na výmenu za tovar, ktorý je bezchybný.

/7/ Riešenie reklamácie odstúpením od zmluvy je možné až v prípade, keď sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na inom spôsobe riešenia. Pri odstúpení môže kupujúci žiadať vrátenie kúpnej ceny zníženej o hodnotu opotrebenia a ďalších zásahov z jeho strany. Nie je možné vrátiť tovar, ktorý je poškodený, opotrebovaný alebo je nekompletný.

/8/ Predávajúci má právo na náhradu vzniknutých servisných a organizačných nákladov spojených s manipuláciou a testovaním vo výške 5€ (150Sk) s DPH za každý jeden prípad, ak:

- tovar je k reklamácií posielaný bez patričných dokladov;
- pri testovaní sa neprejaví chyba a tovar je úplne funkčný;
- ak záruka na tovar uplynula;
- chyba bola spôsobená nešetrným zaobchádzaním, násilným spôsobom na výrobok (náraz, pád, piesok, voda, a pod.), neodbornými zásahmi do prístroja, pripojovaním iných sieťových adaptérov a prepájaním v napájacej sieti, poruchami na linkách spojov, nedodržaním technických podmienok pre inštaláciu a prevedenie, nepostupovaním podľa návodu a chyby vznikli v dôsledku opráv, ktoré nepredvádzal predávajúci alebo im poverená osoba.

V prípade, že náklady preukázateľne prevyšujú hodnotu 5€ (150Sk) s DPH, prefakturuje predávajúci tieto náklady kupujúcemu.

/9/ Reklamujúci nemôže meniť uplatnené reklamačné nároky, ak nie je dohodnuté inak.

/10/ Práva zo zodpovednosti za chyby, pre ktoré platí záručná doba, zanikne, ak nebola uplatnená v záručnej dobe a to preukázateľným spôsobom - písomnou formou.

/11/ Záručná doba začína bežať dňom prevzatia tovaru. Ak dôjde k výmene, začne záručná doba znovu bežať podľa dňa prevzatia nového tovaru. Pokiaľ nie je uvedené inak, záručná doba na tovar je 2 roky.

/12/ Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktu a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.V Bratislave dňa 1.1.2009Pokračuj  
..prázdny!
V ankete Shop Roku 2018 sa umiestnil GameExpres.sk medzi prvými tromi obchodmi v kategórii PC hry a herné zariadenia. V ankete Shop Roku 2015 vyhrál GameExpres.sk cenu za najkvalitnejší herný obchod.
Sledujte naše novinky a akcie na FaceBooku a súťažte s nami.