GameExpres.sk
  Prihlásenie
TOVAR SKLADOM
zobraziťGunmetal (PC)
Gunmetal (PC)
3,99€
0,99€  
TatraPay
VISA VISA electron MasterCard Maestro
ČESKÝ OBCHOD
Nachádzate sa na slovenskom obchode GameExpres.sk. Mohol by vás zaujímať český herný obchod
český obchod
pre českých zákazníkov.
 Reklamačný poriadok   Reklamačný poriadok /1/ K reklamácií je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim - kupujúcemu - faktúru alebo paragón. Kupujúci je povinný predať predávajúcemu reklamovaný tovar úplne, s kompletnou dokumentáciou, neporušený a čistý. Pokiaľ tak neučiní, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

/2/ Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci učiniť písomne a pridať k reklamácií. Je treba uviesť zistené chyby - o aké sa jedná a ako sa prejavujú a nárok, ktorý v dôsledku výskytu chýb uplatňujete.

/3/ Pri zistený rozdielu v množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi na faktúre a dodaným množstvom tovaru, je kupujúci povinný podať do troch pracovných dní písomnú správu o týchto chybách. Pri nedodržaní tejto lehoty nebude reklamácia uznaná. V prípade, že je táto reklamácia uznaná ako oprávnená, môže kupujúci požadovať dodanie preukázateľné chýbajúceho tovaru - u množstvovej chyby alebo výmenu tovaru za správný druh.

/4/ Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti chyby prevedie odborný zodpovedný pracovník predávajúceho a svoje stanovisko oznámi kupujúcemu. V prípade, že reklamujúci nesúhlasí s rozhodnutím zodpovedného pracovníka, môže sa písomne obrátiť na majiteľa spoločnosti predávajúceho.

/5/ V prípade výmeny tovaru na základe reklamácie hradí kupujúci výdaje za dopravu do sídla firmy predávajúceho a predávajúci hradí výdaje za dopravu kupujúcemu.

/6/ Pri oprávnenej reklamácií postupujeme nasledovne:

/6.1/ Zariadenie je opravené najdlhšie do 30 dní.

/6.2/ Pokiaľ vec nebola použitá, môže predávajúci rozhodnúť o jej výmene za novú, u použitej veci môže predávajúci rozhodnúť o jej výmene za bezchybnú, ktorá zodpovedá reklamovanej.

/6.3/ Ak ide o chybu odstrániteľnú a rovnaká chyba bola už dvakrát odstraňovaná, a vyskytuje sa aj na tretí raz tak táto skutočnosť výrazne sťažuje možnosť používania výrobku, má kupujúci právo na výmenu za bezchybné, príp. odstúpenie od zmluvy.

/6.4/ Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebraní užívanie určenému účelu, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny, v prípade, že táto chyba výrazne sťažuje možnosť používania výrobku má nárok na výmenu za tovar, ktorý je bezchybný.

/7/ Riešenie reklamácie odstúpením od zmluvy je možné až v prípade, keď sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na inom spôsobe riešenia. Pri odstúpení môže kupujúci žiadať vrátenie kúpnej ceny zníženej o hodnotu opotrebenia a ďalších zásahov z jeho strany. Nie je možné vrátiť tovar, ktorý je poškodený, opotrebovaný alebo je nekompletný.

/8/ Predávajúci má právo na náhradu vzniknutých servisných a organizačných nákladov spojených s manipuláciou a testovaním vo výške 5€ (150Sk) s DPH za každý jeden prípad, ak:

- tovar je k reklamácií posielaný bez patričných dokladov;
- pri testovaní sa neprejaví chyba a tovar je úplne funkčný;
- ak záruka na tovar uplynula;
- chyba bola spôsobená nešetrným zaobchádzaním, násilným spôsobom na výrobok (náraz, pád, piesok, voda, a pod.), neodbornými zásahmi do prístroja, pripojovaním iných sieťových adaptérov a prepájaním v napájacej sieti, poruchami na linkách spojov, nedodržaním technických podmienok pre inštaláciu a prevedenie, nepostupovaním podľa návodu a chyby vznikli v dôsledku opráv, ktoré nepredvádzal predávajúci alebo im poverená osoba.

V prípade, že náklady preukázateľne prevyšujú hodnotu 5€ (150Sk) s DPH, prefakturuje predávajúci tieto náklady kupujúcemu.

/9/ Reklamujúci nemôže meniť uplatnené reklamačné nároky, ak nie je dohodnuté inak.

/10/ Práva zo zodpovednosti za chyby, pre ktoré platí záručná doba, zanikne, ak nebola uplatnená v záručnej dobe a to preukázateľným spôsobom - písomnou formou.

/11/ Záručná doba začína bežať dňom prevzatia tovaru. Ak dôjde k výmene, začne záručná doba znovu bežať podľa dňa prevzatia nového tovaru. Pokiaľ nie je uvedené inak, záručná doba na tovar je 2 roky.

/12/ Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktu a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.V Bratislave dňa 1.1.2009Pokračuj  
..prázdny!
Akčné zľavy a nové herné predmety.
V ankete Shop Roku 2018 sa umiestnil GameExpres.sk medzi prvými tromi obchodmi v kategórii PC hry a herné zariadenia. V ankete Shop Roku 2015 vyhrál GameExpres.sk cenu za najkvalitnejší herný obchod.
Sledujte naše novinky a akcie na FaceBooku a súťažte s nami.