GameExpres.sk
  Prihlásenie

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

s platnosťou od 10.1.2013 vyhlásený spoločnosťou:
Xzone SK s.r.o.,Ulica Svornosti 43, Bratislava, 821 06,
IČ: 35895845, DIČ: 2021858707 Zapísanou v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 32701/B
č. Žo-2004/06696/2/Z22, č. živnostenského registra 11236992
Názov a adresa dohľadu: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 827 99, Bratislava.

Na tovar predaný našou spoločnosťou sa vzťahuje záruka podľa zákona Slovenskej republiky, teda 2 roky pre nový tovar a 1 rok pre tovar použitý alebo predaný so zľavou.

Reklamácia se riadi príslušnými zákonmi Slovenskej republiky.

Reklamácie je možné uplatniť osobne alebo poštou na našej pobočke:
Xzone SK s.r.o.,Ulica Svornosti 43, Bratislava, 821 06
Zodpovedný vedúci: Jan Hanuš

V Bratislave dňa 1.6.2020ZÁRUČNÉ PODMIENKY

  1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar po dobu záručnej doby.
  2. Na nový software i hardware poskytujeme záruku 2 roky. Na použitý tovar predaný so zľavou je záručná doba 1 rok od prevzatia tovaru.
  3. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklad o predaji tovaru vystavenom predávajúcim - kupujúcemu (kópia faktúry) a zoznam chýb, ktoré produkt vykazuje. Kupujúci je povinný dať predávajúcemu úplný reklamovaný tovar, neporušený a čistý. Pokiaľ tak neurobí, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.
  4. Záruka sa vzťahuje len na chyby vzniknuté pri bežnom používaní výrobku.
  5. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním, násilným spôsobom (náraz, pád, piesok, voda, a pod.), neodbornými zásahmi do prístroja, pripojovanie iných sieťových adaptérov a prepnutím na napájaciu sieť, s poruchami na linkách spojov, nedodržaním technických podmienok pre inštaláciu, nepostupovaním podľa návodu a na chyby vzniknuté v dôsledku opráv, ktoré nerobil predávajúci alebo im poverená osoba.
  6. V rámci záruky a záručnej opravy sa výhradne nárokuje oprava výrobku a nie jeho vylepšenie oproti pôvodnému stavu.
  7. Pri zľavnenom tovare a pri tovare použitom, sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bol tovar zľavnený, alebo ktoré vznikli v dôsledku jeho používania, či opotrebenia.
V Bratislave dňa 1.6.2020TECHNICKÁ PODPORA

V prípade problému s hrou je pre vás najlepšie sa obrátiť na technickú podporu distribútora (je vždy uvedený v manuály hry, prípadne i na obale hry).
V prípade otázok Vám poradí servisné stredisko spoločnosti Xzone SK s.r.o. na tel. 0902/492939.
TOVAR SKLADOM
zobraziť